Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN06-09 Công Suất : 4W Chips… 48.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN06-09 Công Suất : 9W Chips… 60.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN09-14 Công Suất : 14W Chips… 70.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN09-14 Công Suất : 18W Chips… 80.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8NN06-09 Công Suất : 9W Chips… 62.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8NN12-18 Công Suất : 18W Chips… 82.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8TT06-09 Công Suất : 9W Chips… 40.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8TT12-18 Công Suất : 18W Chips… 45.000 

Call Now : 0963.944.334